Hodnotící zpráva MA21 za rok 2017 Zdravé MČ Praha - Dolní Počernice

V příloze Vám předkládáme hodnotící zprávu MA21 za rok 2017 Zdravé MČ Praha - Dolní Počernice.

Místní agenda 21 (MA21) podporuje zkvalitňování našeho života a životního prostředí s uplatňováním principů udržitelného rozvoje se zapojením Vás, našich občanů do rozhodování. Rozhodování o tom, jakým směrem se bude sociální, kulturní, politický či sportovní život v obci dále ubírat a jaké strategické cíle si naplánujeme a pokusíme se je splnit. Rozsáhlejší povídání o principech MA21 najdete na webových stránkách .

S potěšením uvítáme Vaše připomínky a podněty případně i mailem na brozova@dpocernice.cz.

 

Markéta Brožová, koordinátorka MA21