Výsledky 8. Fóra - 10P Zdravé Městské části Praha - Dolní Počernice

Vážení spoluobčané, předkládáme vám výsledky veřejného projednání ke zjištění deseti největších problémů Zdravé MČ Praha-Dolní Počernice. Tyto problémy vzešlé z 8. veřejného fóra, které se konalo 25. května v hotelu Svornost, byly našim občanům ještě předloženy k potvrzení formou ankety.

Z výsledků ankety je zřejmé, že jejím prostřednictvím své názory sdělilo daleko více našich občanů, než bylo přítomno na fóru, a vněkterých případech se pořadí diametrálně odlišovalo.

Sečtené výstupy budou předloženy naší samosprávě, která navrhne opatření, jak tyto problémy odstranit nebo alespoň minimalizovat. V některých případech se bude jednat o velmi obtížné záležitosti, naopak některé problémy jsou odstraněny již nyní. Jak se vygenerované problémy (ne)podařilo odstranit, se dozvíme na 9. Fóru Zdravé MČ Praha-Dolní Počernice na jaře příštího roku.

Zbyněk Richter, starosta MČ Praha-Dolní Počernice
Markéta Brožová, koordinátorka MA21