Které problémy MČ považujete Vy za nejpodstatnější? Hlasujte v anketě.

Vážení spoluobčané,

při veřejné diskusi s občany na 8. fóru Zdravé Městské části Praha - Dolní Počernice, které se konalo dne 25. 5. 2017, byly přítomnými zvoleny a odsouhlaseny nejvýznamnější problémy naší MČ, pro které je třeba zodpovědně hledat patřičná řešení. Jaké problémy považujete za nejaktuálnější pravě Vy, a které by podle Vás měly být řešeny přednostně, můžete nyní vyjádřit do 7.9.2017 svým hlasováním ve veřejné elektronické anketě. Váš názor je důležitý pro další rozvoj naší i vaší městské části. Děkujeme proto, že se hlasování zúčastníte.

VSTUP DO ANKETY

Pro občany, kteří upřednostňují vyplnění anketního lístku ručně, bude anketní formulář otištěn v červencovém vydání Dolnopočernického zpravodaje.