Pozvánka na veřejné projednání Strategického plánu MČ

 

Vážení spoluobčané,

dovoluji si vás pozvat na veřejné projednání Strategického plánu MČ Praha – Dolní Počernice na roky 2017 – 2022, které se bude konat 

v pondělí 28.11. 2016  od 18 hod. v zasedací místnosti Úřadu MČ, Stará obec 10.

Hlavním cílem jednání bude představení návrhové části SP se zaměřením na klíčové oblasti veřejného života.

Přijďte se podílet na strategickém rozvoji Dolních Počernic!

 

Těšíme se na Vaši účast,

Zbyněk Richter, v.r.
starosta MČ Praha – Dolní Počernice