Obnovní zásahy v lesích hlavního města Prahy v měsíci únoru a březnu

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že na začátku tohoto týdne a dále v průběhu měsíce února a března budeme v lesích spadajících do Vaší městské části provádět obnovní zásahy, především formou jednotlivého výběru po ploše porostu, a to primárně za účelem podpory přirozeného zmlazování porostu. Tento způsob obnovy lesních porostů je v souladu s principy trvale udržitelného hospodaření bez nutnosti vzniku lesních holin a narušení funkcí lesa. Ve vybraných lokalitách bude probíhat odstraňování nepůvodních a stanovištně nevhodných (invazních) dřevin, jako je např. dub červený. Tyto plochy následně zalesníme v jarních měsících stanovištně vhodnou dřevinou skladbou.

 

Informace na našich webových stránkách: 

http://www.lhmp.cz/lesy/2019/02/prazske-lesy-cekaji-v-zimnich-mesicich-obnovni-zasahy/

http://www.lhmp.cz/lesy/pestovani-lesu/obnova-lesa/

Pro doplňující informace neváhejte kontaktovat vedoucího střediska Lesy – Ing. Petra Hrmu; tel: 778 707 384; e-mail: hrma@lesy-praha.cz 

nebo místně příslušného lesního - p. Krejčího, tel: 778 772 372, e-mail: krejci@lesy-praha.cz.

S pozdravem a přáním příjemného dne

Ing. Tereza Sokolová Středisko Lesy – zástupkyně vedoucího střediska Lesy          
referentka lesního hospodářství
+420 778 735 904
sokolova@lesy-praha.cz
Práčská 1885, 106 00 Praha 10 – Záběhlice
www.lesypraha.cz