7. Fórum zdravé městské části Praha-Dolní Počernice

Ve čtvrtek 19. května v hotelu Svornost proběhlo 7. Fórum naší městské části. Letos jsme toto setkání zařadili do seznamu akcí, které jsou součástí projektu „Zdravější Počernice“. Tento celoroční projekt zaměřený na zlepšení zdraví našich obyvatel se konal pod záštitou radního pro oblast zdravotnictví a byl finančně podpořen z rozpočtu MHMP.

Na úvod si děti ze 6. třídy pod vedením paní učitelky Štěpánky Kratochvílové připravily ukázku a ochutnávku vlastnoručně vyrobených „zdravých“ svačinek. Stoly ozdobily zdařilými kreacemi rozličných druhů ovoce a zeleniny, talířemi jednohubek a upečenými celozrnnými sušenkami. Pracovaly na tom s plným nasazením již ve škole v dopoledních hodinách a finišovaly ve Svornosti před začátkem fóra. Některé výtvory pak udělaly radost návštěvníkům při závěrečném slosování účastnických lístků.

Začátkem setkání, jenž moderovala facilitátorka Mgr. Vladimíra Jilečková, nás provedl pan starosta Zbyněk Richter, který zhodnotil způsoby řešení výsledků fóra z minulého roku. Po nezbytné instruktáži o dalším průběhu akce a následném hlasování již návštěvníci střídavě diskutovali u sedmi stolů se zástupci veřejné správy o svých představách či případných problémech z oblasti územního plánování, rozpočtu MČ, životního prostředí, dopravy, sociálních služeb a volnočasových aktivit. Své připomínky vznášely i děti zdejší ZŠ, které spolu s paní Mgr. Hanou Beránkovou plně obsadily „Dětský stůl“. Ze všech nápadů od každého stolu byly vybrány dva nejdůležitější, z nichž vznikla následná tabulka problémů “10 P“, která bude následně ověřena anketou ve zpravodaji a zároveň také na našich webových stránkách. Výsledky budou poté projednány na zasedání ZMČ.

Děkujeme Všem, kteří se přišli podílet na rozvoji naší městské části a také zástupcům samosprávy a úřadu, organizátorům a zvláště učitelkám a dětem naší ZŠ.