6. Fórum zdravé městské části Praha-Dolní Počernice

Ve čtvrtek 14.5.2015 se konalo v hotelu Svornost již 6. Fórum, které pořádala Zdravá MČ Praha – Dolní Počernice. Proč „Zdravá“? Tímto přívlastkem se nazývají všechna města, obce či jejich části, které se sdružují v  Národní síti Zdravých měst a snaží se starat o své občany nejen z hlediska zlepšování životního prostředí, ale i kvality kulturního či sportovního vyžití a vychází vstříc jejich potřebám na širokém poli působnosti. Jedním z ukazatelů, jak moc nebo málo se jí to daří, je i každoroční setkání (fórum) zástupců veřejné správy s obyvateli.

Po nezbytné prezenci a přivítání účastníků pan starosta Zbyněk Richter zrekapituloval výstupy z loňského fóra - co a jakým způsobem se vyřešilo, případně které záležitosti si vyžádají delší časový horizont. Proběhlo i vyhlášení vítězů dětské výtvarné soutěže vyhlášené v rámci jednoho loňského problému – „Uklízejme po svých psech“. Poté se již návštěvníci průběžně přesouvali mezi jednotlivými stoly, u kterých živě diskutovali o tom, co je zajímá či tíží v dané oblasti. Měli jsme celkem 7 stolů s tématy: životní prostředí, doprava, územní plánování a rozpočet, služby a podnikání, vzdělávání a volný čas, sociální oblast a v neposlední řadě plně obsazený dětský stůl žáky naší ZŠ, kteří se aktivně zapojili do diskuze. Následně bylo vygenerováno 10 hlavních problémů, které občané považují za nejdůležitější. Průběh celého fóra moderovala Mgr. Jilečková a na organizaci se podíleli pracovníci úřadu.

Letošní účast (55) byla o něco nižší než loni. Může to znamenat, že naši občané jsou vesměs s životem v Dolních Počernicích spokojeni. Vypovídala by o tom i situace u některých stolů, kde se důležité problémy hledaly jen s obtížemi. I vy, kteří jste se fóra z nějakého důvodu účastnit nemohli, můžete svými hlasy v přiložené anketě dát své preference tomu, co zajímá právě vás. Výsledky ankety projedná v září Zastupitelstvo MČ.

6. Fórum zdravé městské části Praha-Dolní Počernice