5. Fórum zdravé městské části Praha-Dolní Počernice

Ve čtvrtek 15.5.2014 se konalo v hotelu Svornost již 5. Fórum, které pořádala Zdravá MČ Praha – Dolní Počernice pro své občany, se kterými měla pojmenovat 10 největších problémů, které považují v Dolních Počernicích za nejzávažnější. Řešily se oblasti veřejného života jako doprava, školství, územní plán, životní prostředí a bezpečnost. Velkým přínosem fóra byl dětský stůl žáků naší základní školy, kteří projevili příkladnou aktivitu a znalost problémů, které tíží i jejich starší spoluobčany.

Dále nás potěšila početná účast našich občanů, kterých se sešlo téměř sedmdesát. Níže uvedené problémy budou nyní formou ankety (zveřejní se na našich webových stránkách a v DPZ) doručeny do všech domácností v naší MČ s žádostí, aby ti, kteří se fóra nezúčastnili, mohli svými hlasy zdůraznit problémy, které oni považují za nejdůležitější. Ještě v září letošního roku projedná výsledky ankety Zastupitelstvo MČ, které také přijme opatření k jejich řešení. Tento způsob zapojování obyvatel městské části do věcí veřejných je důsledkem členství naší MČ v Národní síti Zdravých měst a obcí České republiky, kde jsou propagovány principy Místní agendy 21 a udržitelného rozvoje MČ. Ne vždy se problémy vyřeší ke spokojenosti všech, ale rozhodně vždy proběhne plodná diskuse s určitými výstupy, které pak samospráva a úřad MČ uvádějí v život.