4. Fórum zdravé Městské části Praha‐Dolní Počernice

Ve čtvrtek 16.5.2013 se v hotelu Svornost konalo 4. Fórum Zdravé Městské části Praha ‐ Dolní Počernice. Letošní ročníku se zúčastnilo téměř 60 občanů MČ včetně hojné účasti žáků vyšších ročníků Základní školy v Dolních Počernicích.  

Zbyněk Richter, starosta MČ Praha – Dolní Počernice, zahájil akci prezentací problémů, které byly na fóru definované v minulém roce. Představil veřejnosti, které problémy byly vyřešeny a na kterých se dlouhodobě pracuje. Následně se slova ujala Mgr. Vladimíra Jilečková, koordinátor programu fóra. Z její prezentace se přítomní dozvěděli, jakým způsobem mohou navrhnout nové problémy a jak bude probíhat celé jednání fóra, včetně závěrečného hlasování 10 největších problémů městské části.

Diskuse o problémech MČ probíhala u 6 tematických stolů:

  1. Městská zeleň a veřejný pořádek – vedoucí diskuse – Petr Stránský, zastupitel MČ a Václav Hašek, vedoucí pracovní čety ÚMČ,  
  2. Dopravní značení a doprava ‐ vedoucí diskusního stolu ing. Jaroslav Langmajer, radní MČ, Ing. Evžen Smrkovský, zastupitel MČ a Ing. Tomáš Jílek, zastupitel MČ,
  3. Služby –  Bc. Milan Nedvědil, člen rady MČ,
  4. Volný čas – Ing. Miloslav Král, místostarosta MČ,
  5. Územní plánování – Metropolitní plán hl.m.Prahy – Zbyněk Richter, starosta MČ Praha – Dolní Počernice a
  6. stolem byl stůl mládeže pod vedením zastupitele MČ Bc. Jiřím Schwarzem, který nebyl limitován žádnou tématikou.

Mladí mohli diskutovat o všem. Vybraný zástupce každého stolu po skončení diskuse přednesl plénu, o jakých problémech se hovořilo a které dva problémy považují občané za nejdůležitější. Celkem bylo sepsáno 12 problémů  MČ, z každé oblasti 2 problémy, o jejichž významu se v zápětí hlasovalo. Na konci setkání proběhla tombola.

K navrženým problémům, které vzešly z fóra, se můžete vyjádřit i Vy. Dejte nám vědět, které problémy považujete za nejpodstatnější. K tomuto účelu byla připravena ověřovací anketa, jejímž cílem je seřadit problémy podle jejich významu tak, jak si to myslí co nejširší okruh občanů MČ. Anketa je součástí tohoto čísla Dolnopočernického zpravodaje.

Děkujeme za spolupráci na udržitelném a zdravém rozvoji naší městské části.