2. Fórum zdravé městské části Praha-Dolní Počernice

Dne 27. 4. 2011 v hotelu Svornost proběhlo 2. Fórum zdravé městské části Praha-Dolní Počernice.

Více se dozvítev Dolnopočernickém zpravodaji 3, 4, 2011. Na základě zjištěných 12 problémů byla prostřednictvím DPZ doručena občanům Dolních Počernic anketa, ve které se měli vyjádřit, jak problémy, zjištěné na fóru, vnímá naše širší veřejnost. Na úřad MČ se vrátilo 135 vyplněných anketních lístků, na základě kterých bylo potvrzeno 10 z 12 předložených problémů - viz výsledky ankety.

Výsledky ankety operativně projednalo Zastupitelstvo MČ na svém zasedání 20. 6. 2011 a přijalo níže uvedené usnesení. V anketních lístcích se objevilo 6 dalších připomínek ke zlepšení života v naší MČ, ale vzhledem k tomu, že každá z těchto připomínek měla váhu pouze jednoho hlasu, zastupitelstvo se jimi na tomto zasedání nezabývalo.

Vedení MČ Praha – Dolní Počernice považuje tento způsob komunikace s veřejností za velmi prospěšný a je připraveno v tomto trendu pokračovat.