Zásobník investičních akcí MČ Praha-Dolní Počernice, akce nové, připravované

 1. Výstavba nové základní školy
  Hl. m. Praha schválila v rozpočtu na r. 2018 částku ve výši 1,5 mil. Kč na zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele a související inženýrskou činnost. Přípravu stavby zajišťuje Odbor strategických investic Magistrátu hl. m. Prahy. Projektantem stavby je Obermayer Helika a.s..
   
 2. Odstranění nedostatků, zjištěných energetickými audity na objektech MČ
  Jedná se o:
  - Základní škola Národních hrdinů 70
  - Mateřská škola Duha, Svatoňovická 584.
  Obě akce budou provedeny v rámci rozšíření obou školských zařízení.
   
 3. Realizace náměstí v historickém jádru Dolních Počernic
  Jedná se o dotvoření prostoru v okolí budovy ÚMČ Praha - Dolní Počernice do podoby náměstíčka, které bude sloužit jako potkávací a shromažďovací prostor a odpočinková zóna. V r. 2014 byla ukončena rekonstrukce objektu čp. 11 včetně jeho okolí. Následně sem byly přemístěny dřevěné plastiky "Bohyně deště" a v r. 2017 přemístěna kult. památka Mariánský sloup. Okolí objektu zbývá dotvořit vhodnou okrasnou výsadbou. Dále je k dotvoření centra obce nutno provést rekonstrukci objektů čp. 366, 25 a 26 a francouzskou část zámeckého parku.
   
 4. Využití objektů čp. 26 (Počin) a 366
  Objekt čp. 26 využívá v současné době o.s. Počin ke klubové činnosti. V budoucnu je nutno zabývat se neutěšeným stavem objektu čp. 26 a jeho stávajícím využívání. Dále je nutno zabývat se využitím ideální poloviny čp. 366 včetně jeho rekonstrukce, která zajistí dotvoření historického jádra Dolních Počernic.
   
 5. Rekonstrukce a dostavba objektu čp. 25 v ul. Nad Rokytkou
  V r. 2015 tento odkoupila za účelem dotvoření historického jádra Dolních Počernic se záměrem na jeho rekonstrukci a následné využití jako zázemí pro údržbu majetku MČ. V r. 2017 došlo k dostavbě a kolaudaci garáže, která je využívaná jako zázemí údržby MČ. MČ má zajištěno územní a stavební rozhodnutí na úpravy objektu. V současné době je podán grant na financování tohoto záměru u HMP, v návaznosti na přidělení finančních prostředků bude přistoupeno k realizaci rekonstrukce celého objektu.