Zápis ze zasedání zastupitelstva MČ č. 1 - ustavující