Informace týkající se přestupkových řízení podle zákona č. 200/1990 Sb. pro účely zpracování dipl. práce