Platy a odměny nejvýše postavených úředníků za r. 2014

Datum přijetí žádosti: 
22.06.2015
Vyřizuje: 
Tajemník
Číslo jednací: 
1157/15/TAJ
Odpověď: 

Žádost o informaci byla zodpovězena v plném rozsahu dne 9.7.2015.