Poskytnutí smluv uzavřených se společnostmi TSE spol. s r.o. a euroAWK s.r.o.