Zaslání investičních plánů pro rok 2015

Datum přijetí žádosti: 
25.05.2015
Vyřizuje: 
Tajemník
Číslo jednací: 
0939/15/TAJ
Odpověď: 

Žádost o informaci byla zodpovězena v plném rozsahu dne 25.5.2015.