Informace v souvislosti se schválenou žádostí na zbourání zdi na hranici pozemku parc.č. 822