Které problémy MČ považujete Vy za nejpodstatnější?

Vážení spoluobčané, dovolujeme si obrátit se na Vás s prosbou o vyplnění následující ankety, která se týká aktuálních témat řešených v naší městské části. Níže jsou abecedně seřazeny nejpodstatnější problémy, které byly občany zvoleny a odsouhlaseny dne 25. 5. 2017 na 8. fóru Zdravé Městské části Praha - Dolní Počernice. Cílem této ankety je dát všem občanům možnost vyjádřit svůj názor, které problémy, resp. opatření považují za nejvýznamnější a u kterých je třeba zodpovědně hledat vhodné řešení.

Máte k dispozici 2 body. Prosíme, udělte body k problémům, které považujete za nejzávažnější. Můžete oba body přidělit pouze k jednomu opatření (vyberete pouze jeden bod), anebo můžete přidělit po jednom bodu dvěma různým opatřením (vyberete dva body).

Problémy a opatření k jejich vyřešení budou následně projednávány na zasedání Zastupitelstva Městské části Praha – Dolní Počernice. O výsledcích projektu Vás budeme informovat prostřednictvím Dolnopočernického zpravodaje.

ANKETU VYPLŇTE DO 7.9.2017!    

Položky označené * jsou povinné.