Vydání stanoviska ke stavbám, stav. úpravám apod. pro stavební úřad Prahy 14

Záležitost vyřizuje

  • Stavební oddělení Úřadu MČ Praha Dolní Počernice, Stará obec 10
JménoTelefonEmail
ÚMČ281 021 090dpocernice@dpocernice.cz

Základní informace

Úřad městké části Praha - Dolní Počernice se prostřednictvím Rady MČ vyjadřuje ke všem stavbám a stavebním úpravám prováděným v katastru Městské části Praha - Dolní Počernice.

Postup vyřízení věci

  • Stavebník (případně jeho zplnomocněný zástupce) předloží na podatelně MČ písemnou žádost o vyjádření ke stavbě (stavebním úpravám, apod.), kde je mimo jiné uveden popis stavby, přiložena dokumentace a další případná stanoviska.
  • Vyjádření úřadu žadatel obdrží ve lhůtě do 30 dnů.
  • Žadatel následně podává, dle druhu stavby, žádost o povolení či ohlášení na věcně a místně příslušný stavební úřad, na příslušném tiskopise. Stavebním úřadem pro MČ Praha-Dolní Počernice je Odbor výstavby ÚMČ Prahy 14, Bří Venclíků 1073, Praha 9.

    Úplné informace k vyřízení Povolení stavby (stav. úpravy, apod.) + formuláře OV (Stavební úřad) najdete na stránkách ÚMČ Prahy 14 zde.

Lhůty pro vyřízení

30 dnů, ve složitých případech do 60 dnů od podání žádosti.

Správní poplatky

Administrace Úřadu městské části Praha - Dolní Počernice není zpoplatněna.

Právní úprava

  • Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • Prováděcí vyhlášky v platném znění