Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU

Registrační číslo CZ.04.2.06/1.3.00.1/0016
Program Jednotný programový dokument pro Cíl 2
Opatření 1.3 Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích
Žadatel Městská část a Praha – Dolní Počernice

Investor : Městská část Praha – Dolní Počernice
Dodavatel : FASS s.r.o., Žďár nad Sázavou
Projektant : ing. arch. Magdalena Dandová
Doba realizace: listopad 2004 - listopad 2006
Celkové náklady: 11,6 mil.Kč

Cílem projektu bylo vytvořit důstojné a bezpečné podmínky pro pořádání tradičních kulturních akcí MČ Praha Dolní Počernice a umožnit jeho využití ostatním subjektům v rámci hl. m. Prahy. Amfiteátr bude funkčně navazovat na nově vybudované přilehlé kulturní centrum v bývalém pivovaru včetně přístupových cest a komunikačních prostor.

Hlavní fotka: 
Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU
před: 
Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU
po: 
Vybudování přírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích s podporou ze strukturálních fondů EU