CHRÁNĚNÁ DÍLNA PROKOP

CHRÁNĚNÁ DÍLNA PROKOP

Chráněná dílna svatý Prokop u červeného javoru byla zřízena v roce 2002 občanským sdružením Sluneční zahrada a Integračním centrem Zahrada. Je alternativou ústavů sociální péče pro osoby s kombinovaným postižením a je určena dospívajícím klientům, kteří opouštějí denní stacionáře pro děti. Umožňujeme dospívajícím lidem s postižením pracovní  uplatnění a samostatný výdělek, což velice výrazně ovlivňuje jejich sebevědomí a sebeúctu.

Dílna má dvě části – ergodílnu - denní stacionář a prádelnu s mandlem - sociálně terapeutickou dílnu. Tyto dvě služby máme registrovány, jsme tedy oficiálními poskytovateli sociálních služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením.

Typ subjektu: 
Ostatní