Smlouvy

Elektronická evidence uzavřených smluv MČ Praha-Dolní Počernice byla zavedena v r. 2013. Dříve uzavřené smlouvy nejsou elektronicky evidovány, a proto jsou dostupné pouze na podatelně ÚMČ, kde je také možné nahlédnout do znění všech uzavřených smluv.

Rok Číslo smlouvy Nadpis Datum Kategorie Smlouva uzavřena s Je dodatkem smlouvy
2013 4 Smlouva užít výkony a záznamy na veřejné produkci 08.02.2013 O dílo, o spolupráci intergram
2013 3 Objednávka zápisu obce a objednávka publikací 15.01.2013 Ostatní Proxima Bohemia s.r.o.
2013 2 Smlouva o nájmu nebytových prostor - garáž Jakoubková 01.07.2013 Nájemní smlouva Jakoubková Hanka
2013 1 Smlouva o užívání veřejné zeleně 01.02.2013 Ostatní Knězů Martina
2012 77 Smlouva o nájmu nebytových prostor - čp.587 - Sluneční zahrada 15.08.2012 Nájemní smlouva Občanské sdružení Sluneční zahrada
2012 76 Dodatek č. 1 ke smlouvě na dobu určitou - Dobšová 10.04.2012 Nájemní smlouva Dobšová Marcela
2012 75 Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě z 31.7.2009 - Mišejková 31.12.2012 Nájemní smlouva Mišejková Petra
2012 74 Smlouva o nájmu bytu - Slach 15.10.2012 Nájemní smlouva Slach Jan
2012 73 Smlouva o dílo - ThyssenKrupp Výtahy, s.r.o. 17.12.2012 O dílo, o spolupráci ThyssenKrupp Výtahy
2012 72 Dodatek č .4 ke smlouvě o nájmu nemovitosti z 20.8.2008 - Orangery 03.12.2012 Nájemní smlouva Orangery, s.r.o.
2012 71 Smlouva o nájmu nebytových prostor - garáž Buřičová 10.12.2012 Nájemní smlouva Buřičová Pavlína
2012 70 Smlouva o pronájmu části pozemku č. 1468 - Pazderka 30.11.2012 Nájemní smlouva Pazderka Evžen
2012 69 Smlouva o nájmu bytu - Dědková 12.09.2012 Nájemní smlouva Dědková Eva
2012 68 Výpočtový list nájemného - Krmenčíková 03.12.2012 Nájemní smlouva Krmenčíková Jaroslava
2012 67 Smlouva o dílo - kominictví Šalounová 17.12.2012 O dílo, o spolupráci Kominictví Šalounová s.r.o.

Stránky