Smlouvy

Elektronická evidence uzavřených smluv MČ Praha-Dolní Počernice byla zavedena v r. 2013. Dříve uzavřené smlouvy nejsou elektronicky evidovány, a proto jsou dostupné pouze na podatelně ÚMČ, kde je také možné nahlédnout do znění všech uzavřených smluv.

Rok Číslo smlouvy Nadpis Datum Kategorie Smlouva uzavřena s Je dodatkem smlouvy
2012 15 Smlouva o poskytnutí služby č.2 - Pedima s.r.o. č.parc.1492 03.01.2012 Ostatní Pedima s.r.o.
2012 14 Smlouva o poskytnutí služby - Pedima č.parc.1492 03.01.2012 Ostatní Pedima s.r.o.
2012 13 Dohoda o zániku nájmu bytu a garáže - Vrbová 17.01.2012 Nájemní smlouva Vrbová Petra
2012 12 Dodatek č.6 ke Smlouvě o dílo 433/98d - MISYS 01.02.2012 O dílo, o spolupráci GEPRO spol. s r.o.
2012 11 Smlouva o právu autorském 17.02.2012 Ostatní intergram
2012 10 Licenční smlouva č. 0180/2012 na převod práv k užívání počítačového vybavení 08.02.2012 O dílo, o spolupráci GEPRO spol. s r.o.
2012 9 Výpočtový list nájemného - Urbachová 01.03.2012 Nájemní smlouva Urbachová Bohumila
2012 8 Výpočtový list nájemného - Kníže 01.01.2012 Nájemní smlouva Kníže Tomáš
2012 7 Výpočtový list nájemného Bártová 01.02.2012 Nájemní smlouva Bártová Marie
2012 6 Smlouva o poskytnutí služby - č.parc.1493/1 09.02.2012 O dílo, o spolupráci europlakat,spol.s r.o.
2012 5 Smlouva o poskytnutí služby - č.parc.1515/1 09.02.2012 O dílo, o spolupráci europlakat,spol.s r.o.
2012 4 Smlouva o poskytnutí služby - parc.č.1501/13 09.02.2012 O dílo, o spolupráci europlakat,spol.s r.o.
2012 3 Smlouva o poskytnutí služby - parc.č.1330/49 09.02.2012 O dílo, o spolupráci europlakat,spol.s r.o.
2012 2 Smlouva o poskytnutí služby - parc.č.1493/1 09.02.2012 O dílo, o spolupráci europlakat,spol.s r.o.
2012 1 Smlouva o zajištění služeb sociální péče v oblasti stravování 30.11.2011 Ostatní Restaurace Baštírna

Stránky