Slovo na říjen

Vážení přátelé,

jistě jste si všimli, že vzhled a skladba internetových stránek MČ Praha – Dolní Počernice doznala v poslední době zásadních změn. Zlepšila se jejich přehlednost a informace, které jsou vám na našich stránkách poskytovány, jsou téměř vyčerpávající. Snažíme se, aby tyto informace zahrnovaly podstatnou část dění v Dolních Počernicích ve všech oblastech veřejného života. Rád bych na tomto místě poděkoval pracovníkům úřadu, kteří pro vás tyto informace shromažďují, a též firmě DRUALAS, která naše stránky upravila do konečné podoby. 

Po roční odmlce jsme letos opět připraveni přihlásit se do soutěže o nejlepší internetové stránky – Zlatý erb a přiznám se, že tentokrát s očekáváním dobrého umístění v rámci hl. m. Prahy. Vás, vážení spoluobčané, si dovoluji požádat o reakci na podobu našich stránek a zejména o kritické připomínky, na základě kterých bychom mohli ještě naše stránky vylepšit. Kontaktní osobou v této věci je Martina Vondřichová, která je k zastižení na Infocentru, Stará obec 6, nebo na tel.: 281 865 754.

 

Zbyněk Richter, starosta