1.9.2014

Vážení spoluobčané,

dne 1. září nám začal nový školní rok. Byl jsem přítomen jeho zahájení v naší základní škole a tolik lidí jsem zde ještě nezažil. Všem žákům i pedagogům a nakonec i rodičům přeji jeho bezproblémové zvládnutí, kterému napomohla jak naše MČ, tak sama ZŠ vynaložením finančních prostředků ve výši cca 600.000Kč na úpravu vnitřních prostor naší školy.

Se zahájením školního roku však očekáváme zvýšenou dopravní zátěž na ul. Národních hrdinů a s tím způsobené dopravní problémy, které zde budou vznikat v souvislosti s právě probíhající stavbou kanalizačního sběrače H. Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu hl. m. Prahy, která je pevně zakotvena v územním plánu. Tato stavba zajistí odkanalizování gravitačním způsobem celé severní části Dolních Počernic a následně po jejím pokračování i MČ Praha - Běchovice a Prahu 21 – Újezd n/Lesy. Další význam této stavby spočívá v tom, že splaškové vody potečou mimo Rokytku a Počernický rybník.

V této souvislosti si vás dovoluji požádat, abyste při docházce svých dětí do školy omezili jízdy osobními automobily a více využívali veřejnou dopravu. Jízdní řády autobusů č. 263 a 296, které ke škole jezdí, jsou snadno dostupné a umožňují dětem včasnou školní docházku.

Výstavba sběrače H opustí počátkem roku ul. Národních hrdinů a bude pokračovat ul. Nad Rybníkem, kde již budou dopravní problémy menšího charakteru.

Zbyněk Richter, starosta