Ani v létě se nezahálelo ...

Prázdniny a většina dovolených již skončily, žáci se navrátili do školních lavic a většina z nás do běžného denního řádu. V průběhu měsíců července a srpna však probíhaly v Dolních Počernicích intenzivně stavební práce, které více či méně ovlivňovaly život našich občanů.

  • Konečně z ul. Národních hrdinů zmizely šachty pro ražbu hlavního kanalizačního sběrače H, jehož výstavba ještě pokračuje v ul. Nad rybníkem.
  • Při ul. Národních hrdinů a Dubenecké byla zahájena výstavba nového bytového souboru rodinných domů.
  • Pokračují práce na revitalizaci zámeckého parku.
  • Je zahájena stavba zateplení objektu čp. 284 – Svornost.
  • V Záhorském pokračuje revitalizace Hostavického potoka, v okolí bývalé pískovny probíhá revitalizace Svépravického potoka.
  • V blízkosti sídliště Černý Most se pokračuje na výstavbě rekreačního parku U Čeňku.
  • Před zahájením je též výstavba souboru rodinných domů při ul. Za Luhem.
  • Projektujeme přístavbu mateřské školy a řešíme i rozšíření kapacity naší základní školy, která 19. září oslaví 130 let svého trvání.
  • Před základní školou byl dokončen minikruhový objezd z programu BESIP, bohužel však nebyl realizován z důvodu nesouhlasu vlastníků pozemků před farou v plném rozsahu dle projektu. Zatím jsme na tuto stavbu nezaznamenali negativní reakce a doufáme, že po dořešení vyvolané změny projektu bude toto dopravní opatření před školou plnit plnohodnotně svoji funkci.

Jak je z výše uvedených informací zřejmé, o prázdninách se vedení naší MČ určitě nenudilo, naopak naší snahou je, aby stavební dění v naší MČ její obyvatele obtěžovalo co nejméně.

 

Zbyněk Richter, starosta