24.7.2014

Vážení spoluobčané,

školní prázdniny i dovolené jsou v plném proudu. Doufám, že si je užíváte podle svých představ a k plné spokojenosti. Mě ještě odjezd na dovolenou čeká, ale již nyní jsem na cestu dostal jeden „dárek“ v podobě jakéhosi občasníku s názvem Zrcadlo. Pisatel se pod něj podepsal pouze iniciálami B.K. Je pravděpodobné, že tento článek se dostane do rukou i vám. Já mohu pouze sdělit, že informace, které jsou v něm uvedeny, jsou nepravdivé, což mohu transparentně doložit na základě dostupných důkazných materiálů. Je smutné, že tímto způsobem je dehonestována práce má i většiny členů našeho Zastupitelstva před naší veřejností.
Přeji vám krásné léto a mnoho nezapomenutelných zážitků.

Zbyněk Richter, starosta