26.5.2014

Vážení spoluobčané,

na jiném místě našich stránek naleznete soubor údajů, nazvaný „Rozvaha o území městské části Praha – Dolní Počernice". Tento poměrně obsáhlý materiál je v současné době předmětem zpracování všemi MČ hl. m. Prahy a je součástí příprav a tvorby nového Metropolitního plánu. Je nanejvýš potřebné, aby se do tohoto procesu zapojila i veřejnost. Budu velice rád, když u vás naleznu odezvu k tomuto matriálu ve formě nových podnětů či připomínek a to jakoukoliv formou. Naše zastupitelstvo bude tento bod projednávat na svém 29. zasedání dne 16. 6. 2014 a proto vás na něj srdečně zvu za účelem společného rozhodování o budoucí podobě Dolních Počernic.

Zbyněk Richter, starosta