19.5.2014

Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych vás pozval na naši tradiční akci Svátek sousedů, která se bude konat v úterý 27. května v 19 hod. na nádvoří úřadu ve Staré obci 10. Jako obvykle pro vás bude připraven malý kulturní program, dobrá hudba a malé občerstvení ve formě pečeného selátka. V průběhu večera vás seznámím u kulatého stolu s dosavadním průběhem příprav nového Metropolitního plánu hl. m. Prahy a s nasměrováním udržitelného rozvoje MČ Praha – Dolní Počernice. Těším se, že budeme mít další možnost si vzájemně neformálně popovídat, což je pro mne vždy prospěšné neboť při této formě komunikace vždy načerpám další podněty k práci naší samosprávy.