6.5.2014

Vážení spoluobčané,

dovoluji si vás v rámci Místní agendy 21 co nejsrdečněji pozvat na 15. května od 18hod. do hotelu Svornost na již 5. veřejné Forum MČ Praha – Dolní Počernice. Společně s vámi chceme najít 10 problémů, které obyvatele naší MČ nejvíce trápí. Jednání bude probíhat u t.zv. kulatých stolů v níže uvedených oblastech, které „povedou“ členové ZMČ:
Doprava – dopravní opatření, pěší doprava, parkování
Ing. Tomáš Jílek,
Územní rozvoj – nový Územní plán (Metropolitní plán)
Zbyněk Richter
Vzdělávání a výchova – využití škol a školských zařízení
Ing. Hana Jaklová
Bezpečnost - kriminalita, prevence, osvěta
Bc. Milan Nedvědil
Kultura, sport, volný čas - nové aktivity
Ing. Miloslav Král
Životní prostředí - hluk, emise, čistota vodních toků
Ing. Evžen Smrkovský
Ing. Jaroslav Langmajer
Dětský stůl - libovolná témata
Mgr. Jiří Schwarz

V průběhu tohoto podvečera vám bude nabídnuto malé občerstvení, dětem bude připraven dětský koutek a v závěru akce bude vylosována tombola.
Se svými nejbližšími spolupracovníky se na vás těšíme při hledání kvalitnějších podmínek pro život a udržitelný rozvoj Dolních Počernic.

Zbyněk Richter, starosta