17.4.2014

Vážení spoluobčané,

počátkem dubna letošního roku bylo předáno staveniště pro realizaci veřejně prospěšné stavby „ Výstavba kanalizačního sběrače H“. Jedná se o pokračování této stavby od mostu přes Rokytku ulicemi Národních hrdinů a Nad Rybníkem a dále podél Rokytky směrem na Běchovice. V průběhu stavby dojde k omezení provozu na výše uvedených ulicích z důvodu nutnosti umístění startovacích šachet pro provádění tunelovaní a usazování rour. V prostoru u mostu přes Rokytku bude pokáceno 5 stromů, které brání výstavbě tohoto sběrače. Po ukončení stavby bude provedena náhradní výsadba zeleně. Dovoluji si všechny naše občany požádat o trpělivost při omezení silničního provozu a o součinnost při zachování jeho bezpečnosti.

Zbyněk Richter, starosta