13.3.2014

Vážení spoluobčané,

jaro nás překvapilo o něco dříve než je uvedeno v kalendáři a tak naše MČ zahájila intenzivní práce na údržbě veřejné zeleně a pořádku. Přestože počasí nás ještě může překvapit, věřím, že i vy jste již začali připravovat své zahrádky na vegetační období. Byli bychom moc rádi, abyste nám pomohli s úklidem veřejných prostranství v blízkosti vašich domů. Věřím , že společnými silami docílíme uspokojivého vzhledu Dolních Počernic, který pak budeme muset průběžně udržovat. Při této příležitosti doporučuji uložení zeleného odpadu v kompostárně Malešice, kterou máme takřka za rohem a další, např. objemný odpad uložit ve sběrném dvoře, který je situován v areálu výzkumných ústavů Běchovice.

Zbyněk Richter, starosta