Co nás čeká v létě

Vážení spoluobčané,

v době prázdnin bude většina z vás trávit své dovolené a užívat si zaslouženého odpočinku. To se však nebude týkat staveb, které v Dolních Počernicích právě probíhají nebo se připravují. A že jich není málo, dokazuje jejich prostý výčet.

V plném proudu jsou stavby rehabilitace zámeckého parku a prodloužení kanalizačního sběrače H do Běchovic. Při ul. Národních hrdinů pokračují práce na výstavbě nového bytového souboru s názvem Nová Úpická. Na pozemku za ul. Za Luhem byla zahájena výstavba II. etapy souboru rodinných domů. V plném proudu jsou též práce na revitalizaci Svépravického a Hostavického potoka.

V polovině července bude zahájena výstavba kruhového objezdu před základní školou a na konci prázdnin nás čeká zateplení objektu čp. 284 – Svornost, kde právě probíhají přípravy na tuto stavbu. V objektu čp. 3 – pivovar probíhají práce na úpravě prostorů bývalých ledových sklepů. V oblasti Vinice budou měněny kabely elektrického vedení. Byly již zahájeny projektové práce na přístavbu třetího pavilonu mateřské školy Duha. V základní škole bude v době prázdnin nakoupeno a instalováno nové počítačové vybavení.

Je zřejmé, že výše uvedené akce budou mít vliv na běžný život v Dolní Počernicích. Snahou vedení MČ bude, aby se probíhající stavební práce dotýkaly našich obyvatel co nejméně, v nejlepším případě vůbec.

 

S přáním příjemné a pohodové dovolené

Zbyněk Richter, starosta