Metropolitní plán

Vážení spoluobčané,

převzal jsem informace od náměstka primátora Petra Hlaváčka, které si vám dovoluji ve zkrácené verzi sdělit.

 Dovoluji si Vám oznámit, že dne 26. 4. 2022, byla pořizovatelem zveřejněna vyhláška o Metropolitním plánu, čímž byl pořizovatelem zveřejněn upravený návrh Metropolitního plánu pro veřejné projednání na základě Vašich připomínek. 

 Upozorňujeme, že se jedná o konzultační materiály pracovního charakteru, které slouží pro snazší orientaci samospráv v upraveném návrhu Metropolitního plánu a pro efektivní přípravu připomínek pro veřejné projednání.

 Upozorňujeme, že dle informace od pořizovatele, který má tuto záležitost v kompetenci, není možné v této fázi procesu pořizování Metropolitního plánu zveřejnit připomínky veřejnosti, resp. jejich vypořádání, a to zejména z důvodu neukončené (probíhající) fáze pořizování územního plánu i zachování anonymity osobních údajů. Jak bylo naloženo s konkrétními připomínkami je zřejmé z podoby samotného návrhu. Doporučujeme všem návštěvu výstavy v CAMP, kde bude možné projít konkrétní detaily návrhu se zpracovatelem i pořizovatelem Metropolitního plánu, a doptat se na detaily.

 Upozorňujeme, že v rámci veřejného projednání je třeba připomínkovat samotnou aktuální podobu návrhu Metropolitního plánu, tj. nikoli vypořádání připomínek ze společného jednání (které k aktuální podobě / úpravě návrhu vedlo). Zveřejnění samotného textu vypořádání všech ostatních připomínek ze společného jednání (včetně veřejnosti) provede pořizovatel (jako obvykle, i u všech změn stávajícího územního plánu) až po vypořádání veřejného projednání, a to v anonymizované podobě.

 Veškeré další informace o Metropolitním plánu, včetně online prohlížečky a možnosti stažení kompletní dokumentace, jsou dostupné zde: www.metropolitniplan.praha.eu

 Připomínáme Vám dále důležité termíny:

30. 5. 2022 – 1. veřejné projednání Metropolitního plánu

23. 6. 2022 – 2. veřejné projednání Metropolitního plánu

30. 6. 2022 – Konec lhůty pro podávání připomínek k upravenému návrhu Metropolitního plánu v rámci veřejného projednání

S použitím materiálů od náměstka primátora Petra Hlaváčka

                                                                                               Zbyněk Richter, starosta