Palivové dřevo

Vážení spoluobčané,

po dohodě s Odborem ochrany prostředí MHMP a spol. Lesy hl.m. Prahy vám sděluji, že máte možnost bezplatně odebírat palivové dřevo z míst podél toku Rokytky v úseku mezi cestou k běchovickému nádraží a nátokem Rokytky do Počernického rybníka. Možnost vjezdu automobily do těchto míst je vyznačena na přiložením plánku, avšak s doporučením pěkného počasí. Využijte proto této možnosti, pokud možno co nejdříve.

 

                                                                       Zbyněk Richter, starosta