Množící se krádeže na Vinici

Vážení spoluobčané,

vzhledem k množícím se krádežím soukromého majetku, v poslední době v lokalitě Vinice, doporučuji, abyste věnovali zvýšenou pozornost zabezpečení svých nemovitostí a minimalizovali další možnosti zcizení např. jízdních kol, nářadí apod.

Po projednání této situace s oběma složkami policie bude zvýšena kontrola naší MČ jak v denních, tak v nočních hodinách. V naléhavých případech volejte 158 a nevystavujte se zbytečně nebezpečí osobních kontaktů s osobami, od kterých lze očekávat i neadekvátní reakce.

 

                                                                                               Zbyněk Richter, starosta