Dopravní komplikace v Dolních Počernicích

Vážení spoluobčané,

pro naši MČ nyní nadchází krušné období v oblasti dopravy. Bohužel to zřejmě pocítíme zejména v jižní části Dolních Počernic a nejvíce na ul. Národních hrdinů. Příčinou tohoto stavu je zahájení oprav povrchu komunikace na Štěrboholské radiále a na Pražském okruhu (stavba 510), kde probíhají demoliční práce mostu a jeho následná nová výstavba.
Další stavební práce probíhají na křižovatce ul. Českobrodská a Národních hrdinů, kde dochází ke kompletní výměně světelné signalizace.
Z výše uvedených důvodů se zcela jistě nevyhneme kolonám automobilů. které se budou na těchto komunikacích tvořit a bohužel se tato nepříznivá situace dotkne i obyvatel v oblasti Vinohrad, kde můžeme očekávat nárůst vozidel, která si budou chtít usnadňovat cestu různými objízdnými trasami.
Na druhou stranu můžeme očekávat, že po výměně světelné signalizace se zlepší průjezdnost naší nejfrekventovanější křižovatky a zlepší se i plynulost provozu na Štěrboholské radiále a Pražském okruhu.
Bližší informace o těchto stavbách naleznete na našich internetových stránkách.

                                                                                               Zbyněk Richter, starosta