Ukliďme Česko

Vážení spoluobčané,

děkuji vám všem, kteří jste se zúčastnili nebo ještě zúčastníte akce Ukliďme Česko. Tato záslužná činnost, hraničící někdy až s dobrodružstvím je pro naši přírodu nedocenitelná. Bohužel při této činnosti se setkáváme se smíšenými pocity těch, kteří se vydali do nejzazších koutů naší MČ. Na jedné straně je to dobrý pocit z vykonané práce ve prospěch naší přírody a veřejných prostranství, na druhé straně je to pocit zklamání a zmaru, že mezi námi žijí lidé, kteří používají naší přírodu jako smetiště a nerozpakují se všude odhazovat odpad všeho druhu, nedopalky cigaret počínaje, PET láhvemi, kelímky, sklem, kabely, stavebním materiálem a pneumatikami konče. Naší MČ vznikají nemalé finanční náklady na likvidaci nasbíraného odpadu, které bychom mohli využít smysluplněji. Já sám jsem se této akce aktivně zúčastnil čištěním koryta Rokytky a úklidem svahu pod ulicí Nad Rybníkem na Vinici. Tento svah používají někteří obyvatelé této ulice jako svoji soukromou skládku, na které jsme nasbírali obrovské množství domovního odpadu z přilehlých objektů. Stavební odpad, kterého je ve svahu nejvíce, již bohužel bez použití drahé mechanizace odstranit nejde. Přál bych těm, kteří odpadky odhazují, aby si šli také jednou zkusit je též uklízet. Možná, že by pak své chování změnili. Přitom odpadové hospodářství hl. m. Prahy, tedy i naší MČ má mnoho způsobů, jak tříděný, netříděný i stavební odpad likvidovat.

Doufejme tedy, že za rok bude situace lepší.

                                                                                               Zbyněk Richter, starosta