Akční a strategický plán

Vážení spoluobčané,

zastupitelstvo naší MČ schválilo na svém 13. zasedání dne 15.9. 2020 Akční plán rozvoje Dolních Počernic do roku 2022. Tento Akční plán vyplývá ze Strategického plánu, schváleného v ZMČ v závěru roku 2016. Ti z vás, kteří máte zájem se se záměry na rozvoj naší MČ blíže seznámit, naleznete příslušné dokumenty na našich stránkách. Akční plán je stručný a vycházel z Realizační části Strategického plánu. V té je uvedeno, v jaké fázi se nacházejí naše dlouhodobé cíle, ve vlastním Akčním plánu je pak uvedeno, co by naše samospráva mohla ještě stihnout realizovat do konce tohoto volebního období. Řešeno je 10 klíčových oblastí veřejného života, stanovených naším zastupitelstvem.

Zbyněk Richter, starosta