Činnost krizového štábu

Vážení spoluobčané,

v současné době zaznamenáváme uvolňování režimu, který jsme byli nuceni od března letošního roku dodržovat v souvislosti s výskytem koronaviru. Nebylo to nijak lehké období, ale mám zato, že u nás v Dolních Počernicích jsme tuto situaci zvládli celkem dobře. Rada MČ zřídila pro nouzové období Krizový štáb, který zajišťoval dodržování opatření, vydaných vládou ČR, distribuci ochranných prostředků a též služby a pomoc našim občanům. Činnost štábu byla ukončena 19.5. 2020, ale neznamená to, že byl zrušen.  Na tomto místě bych chtěl všem jeho členům poděkovat za nasazení, se kterým po celou dobu fungování štábu pracovali a za vyrovnání se se všemi potížemi, které se nám v této souvislosti vyskytovaly. V následné době doporučuji všem našim obyvatelům, aby již čerpali veškeré další informace z dostupných medií a přeji nám všem, abychom se k podobným situacím, kterým jsme čelili od poloviny března, nemuseli vracet.

                                                                       Zbyněk Richter, starosta