Současná krizová situace - poděkování

Vážení spoluobčané,
v této složité době bych rád poděkoval vám všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem pomáhali nebo ještě pomáháte zvládat současnou krizovou situaci. S obdivem sleduji, že drtivá většina našich obyvatel dodržuje nařízená opatření bez jakékoliv známky paniky.
Děkuji též našim občanům za kritická slova, která padají na naše hlavy z důvodu nekvalitní činnosti našeho krizového štábu a příspěvkové organizace Oáza, která se stala hlavním terčem jejich výtek. Věřte, že není lehké vyhovět bezezbytku všem a vznesená kritika nás bude aktivovat k větší pozornosti a kvalitnější práci.

 

                                                                                   Zbyněk Richter, starosta.