Vydávaná nařízení a jiné informace

Vážení spoluobčané,

v současné době jsme doslova zaplavováni aktuálně vydávanými nařízeními vlády ČR, primátora Hl. m. Prahy, krizových štábů, informacemi Svazu místních samospráv a dalších institucí. Žádnou z těchto informací nepodceňujeme a řídíme se podle nám doručených pokynů. Vás se snažíme seznámit s těmi nejdůležitějšími informacemi prostřednictvím webových stránek naší MČ. Doporučuji, abyste v této souvislosti sledovali denní tisk a další media, která nás o současné situaci informují. A samozřejmě si vás dovoluji požádat, abyste i vy dodržovali jak nařízená, tak doporučovaná opatření.

 

                                                                                              Zbyněk Richter,

                                                                              starosta MČ Praha – Dolní Počernice