Nebezpečí krádeží a vloupání

Vážení spoluobčané,

V poslední době jsme v Dolních Počernicích opět zaznamenali několik případů krádeží a pokusů o vloupání. Operativně jsem o této skutečnosti informoval obě policejní složky s žádostí o zvýšenou kontrolu našeho území. Vám všem bych rád v této souvislosti doporučil, abyste možnosti trestné činnosti nepodceňovali a učinili taková opatření, která by více ochraňovala váš majetek a minimalizovala tím negativní dopady na možnosti  jeho zcizení či poškození.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Zbyněk Richter, starosta