Rozkvétající veřejná prostranství

Vážení spoluobčané,

s příchodem jara rozkvétají na veřejných prostranstvích v naší MČ květiny a keře, které jsme vysázeli za účelem zlepšení vzhledu a zpříjemnění pobytu u nás v Dolních Počernicích.
Bohužel jsme zaznamenali případy, kdy někteří nenechavci kvetoucí keře odstřihují a květiny ze země vytrhávají. Toto se děje zejména v oblasti tzv. počernické zahrady v části zámeckého parku – Štěpnice. Tento negativní jev je pro mne nepochopitelný a alarmující. Z toho důvodu dávám pokyn Městské policii na přísnější dohled v této oblasti a vás, občany, kterým na naší MČ záleží, si dovoluji požádat o součinnost při odstraňování výše uvedeného nešvaru.

Děkuji za pochopení a věřím, že podobné případy se již nebudou opakovat.

                                                                                               Zbyněk Richter, starosta