Parkování v travnatých pásech

Vážení spoluobčané,

v poslední době jsme zjistili několik případů, kdy automobily parkují v travnatých pásech převážně před rodinnými domy. Touto činností je páchán přestupek proti veřejnému pořádku podle §5, odst.1, písm. g) zákona č. 251/2016. Vedení naší MČ není s tímto počínáním spokojeno a bude prostřednictvím Městské policie takové případy monitorovat a zjednávat nápravu.

Dovoluji si vás proto upozornit, že případy parkování vozidel ve veřejné zeleni nebudeme tolerovat a proto vás žádám, abyste urychleně vy, kterých se to týká, svá vozidla přemístili na místa, která jsou k parkování vozidel určena nebo na vlastní pozemky.

Děkuji vám za pochopení a za spolupráci v této oblasti.

 

Zbyněk Richter, starosta