Plány v oblasti investic a výstavby

Vážení spoluobčané,

přestože zimní období není příliš vhodné pro stavební činnost, probíhají v naší MČ dvě stavby. První stavbou je Rehabilitace zámeckého parku v Dolních Počernicích – 3. část, která bude dokončena ve II. pol. letošního roku. Druhou stavbou, která je před dokončením, je rekonstrukce čp. 25 v ul. Nad Rokytkou, ve které bude umístěno sídlo údržby MČ.

Ve stručnosti vás seznámím s našimi dalšími plány v oblasti investic a výstavby.

Prostřednictvím HMHP je připravována rekonstrukce pěších lávek u mostu přes Rokytku, dále rekonstrukce ul. Úpická, části ulic Národních hrdinů ve směru na Horní Počernice a ul. Nad Rybníkem.

Na Odboru investičním MHMP probíhají v současné době přípravné práce na výstavbu nové základní školy, Domova seniorů a bytového komplexu Bytové domy Dolní Počernice – jih. Odbor Ochrany přírody MHMP zahájí v letošním roce realizaci III. etapy parku U Čeňku, která bude přiléhat k naší bytové zástavbě. Připravujeme též rekonstrukci sportoviště ve Svatoňovické ul. a pěší a cyklistické propojení Dolních Počernice a Běchovic podél Českobrodské ul..

Ve fázi záměrů je rekonstrukce objektů čp. 26 na ul. Národních hrdinů a čp. 366 ve Staré obci. Všechny výše uvedené akce jsou zahrnuty ve Strategickém plánu MČ Praha – Dolní Počernice, a proto vedení naší MČ vyvíjí aktivity k jejich realizaci.

Jen se omlouvám, že vám v současné době nemohu sdělit termíny zahájení výše uvedených staveb, neboť zatím na některé z nich nejsou v současné době zajištěny finanční prostředky.

Mé informace nezahrnují stavby soukromých investorů.

                                                                                              

Zbyněk Richter, starosta