Povolební slovo starosty

Vážení spoluobčané,

ve dnech 5. a 6. října se uskutečnily komunální volby do zastupitelstev měst a obcí. Výsledky těchto voleb v naší městské části jsou vám již jistě známy a navíc budou uveřejněny v příštím čísle Dolnopočernického zpravodaje.

Rád bych vám poděkoval za velmi dobrou účast v těchto volbách, kterými jste si zvolili nové 15-členné zastupitelstvo MČ Praha – Dolní Počernice na volební období 2018 – 2022. Připomínám, že ustavující zasedání nového ZMČ bude svoláno na přelomu října a listopadu t.r. – přesný den bude včas oznámen. Na tomto zasedání proběhne slib všech přítomných zastupitelů, volba starosty, zástupce starosty a zbylých členů rady MČ do počtu 5.

Věřím, že nově zvolená samospráva povede MČ Praha – Dolní Počernice v nastávajícím volebním období k její prosperitě.

 

                                                                                   Zbyněk Richter, starosta