Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Vážení spoluobčané,

ve dnech 20. a 21. října 2017 se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Pominuli podrobné výsledky voleb, které jsou vám všem jistě velmi dobře známy, nemohu se nepozastavit nad některými údaji, které vyplynuly z údajů ze dvou volebních okrsků v Dolních Počernicích.  Zde bych především rád vyzdvihl účast našich občanů, kterých se k volbám dostavilo více jak 75 % z celkového počtu obyvatel s trvalým bydlištěm v naší městské části. Tato skutečnost zaslouží velké uznání o jejich politické angažovanosti, která jasně ukazuje, že osud naší republiky jim není lhostejný.

Prostým konstatováním lze uvést, že naše MČ byla mezi 11 městskými částmi Hl. m. Prahy, ve kterých, byť jen těsně, zvítězila Občanská demokratická strana. Pořadí dalších stran je zřejmé z níže uvedeného grafu.

Lze si jen přát, aby se naši občané dostavili v tak hojném počtu k nastávajícím volbám prezidenta republiky a zejména ke komunálním volbám v říjnu r. 2018, ve kterých se bude volit nová samospráva Dolních Počernic.

Zbyněk Richter, starosta