Slovo na říjen

Vážení spoluobčané a návštěvníci Dolních Počernic,

upozorňuji vás, že ve dnech 28. a 29. října 2017 bude zcela uzavřena křižovatka ulic Národních hrdinů a Nad Rokytkou. Důvodem této uzávěry je nutnost dokončení rekonstrukce křižovatky, která nemohla být provedena při rekonstrukci ul. Národních hrdinů z důvodu současně probíhajících prací na mostě přes Rokytku. Pro uzávěru byl zvolen víkendový termín, kdy je předpoklad dopadů na automobilovou dopravu v těchto místech nejmenší. V praxi toto omezení bude znamenat, že nebude možno přejet most přes Rokytku spojující severní a jižní část Dolních Počernic. Dopravní obsluha severní části Dolních Počernic bude vedena ve směru přes Horní Počernice ulicí Do Svépravic a Národních hrdinů.

Pro návštěvníky zámeckého areálu bude otevřena provizorní parkovací plocha za branou zámeckého parku s vjezdem z ulice Ke hrázi. Pěší doprava nebude nijak omezena. Doprava v plném rozsahu bude obnovena v pondělí 30. 10. v ranních hodinách.

Doufám, že pochopíte naléhavost tohoto opatření a přizpůsobíte si svůj denní rozvrh tak, aby vás uzávěra co nejméně omezila. Děkuji za pochopení.

                                                                                                                                                                                                                                                             Zbyněk Richter, starosta