Dokončené, probíhající a očekávané dopravní stavby

Vážení spoluobčané,

prázdninových měsíců bylo využito k realizaci několika dopravních staveb v naší MČ, z nichž některé ještě probíhají.

Byla dokončena odbočka na Českobrodské ul. k novému areálu PRO – DOMA, až na drobné úpravy je dokončena rekonstrukce mostu přes Rokytku, který je již průjezdný bez omezení. Máme hotový nový úsek ul. Národních hrdinů v historickém jádru obce, až na malý úsek před mostem, který nebylo možno realizovat z důvodu nutné objízdné trasy. Zde bych naše občany rád upozornil, a to s vykřičníkem, že tento krátký úsek bude s největší pravděpodobností dokončen ve dnech 27. – 29. října s jeho úplnou uzavírkou. V praxi to bude znamenat, že  zde bude doprava úplně zastavena a most přes Rokytku se nebude moci v obou směrech projet. Ještě proběhne jednání o dopravním opatření a době této uzavírky, ale upozorňuji na tento stav předem!  Přesné informace o této uzavírce budou včas zveřejněny.

Stále probíhá rekonstrukce mostku přes Hostavický potok, kde je doprava řízena světelnou signalizací. Při výstavbě nových protihlukových stěn na Štěrboholské radiále jsme docílili, aby zde sjezd i nájezd na Dolní Počernice byl zachován.
Bohužel se nám stále nedaří obsloužit zastávku MHD Rtyňská a to z důvodu úplné uzavírky ul. Ústřední ve Štěrboholích. O této možnosti stále jednáme. Před dokončením je výstavba parkovacích stání před základní školou. Doufám, že konečně zahájíme výstavbu zastávky MHD před zdravotním střediskem, kde se zpozdil proces vydání stavebního povolení.

Budeme rádi, až budou všechny dopravní stavby v Dolních Počernicích dokončeny a nastane u nás normální provoz jak pro automobily, tak pro MHD.

 

Zbyněk Richter, starosta